Ze strony BezPrzesady.com:  List z Maila mówiący o ataku. Podane są linki źródłowe:

“Szanowni Państwo !

Ludzie z dyplomami historyków zajmują obecnie najwyższe stanowiska w naszym państwie, Na tle ich milczenia tym bardziej wyraźnie brzmią słowa doktora Rudlinga:
“nie jest możliwe “pokojowe współistnienie” z jakąkolwiek, świadomą lub nie, formą pomocy w gloryfikacji okrutnej etno-nacjonalistycznej spuścizny i fałszowania lub przemilczania jej okrutnej przemocy.”