Actum - podwójny numer

Szukaj

Na wschodzie Polakom ciężko, z wielu przyczyn. Nieprzychylnym okiem patrzą na nas katolików inne wyznania chrześcijańskie, chociaż trzeba podkreślić, że na szczęście nie jest to regułą. Jeżeli chodzi o władzę, również niechętnie pomaga naszej Polonii wiedząc jak silne niepodległościowe dążenia są skrywane w naszych sercach, jak mocni jesteśmy w patriotyźmie, i jak  silnie potrafimy  trwać przy swojej wierze.

Poniżej przedstawiam parafię na Białorusi w Baranowiczach, z którą od lat utrzymuję kontakt.Ich silna wola i chęci a także pragnienia doprowadziły do budowy kościoła. Parafia poza posługą duchową, pomaga też Polakom rozsianym w okolicy, wspiera biedniejsze rodziny materialnie. Spełnia rolę wyspy, i ostoi, zacisznej przystani gdzie schronienie znajdzie każdy potrzebujący.

Zdjęcia zamieszczone poniżej przedstawiają historię parafii, a przesłane mi zostały przez okres ostatnich 12 lat znajomości z ks. Bogdanem proboszczem parafii Św. Zygmunta na Białorusi.  

Podaję adres do korespondencji i nowy numer konta dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć naszych rodaków na Białorusi pomocą charytatywną:

Rzymsko-Katolicki Kościół Parafia Św. Zygmunta  Baranowicze 225-320 ul. Entuzjastów 51 Białoruś

 Nr konta: 79 1240 5253 1111 0000 5709 5327

 

Piotr Szelągowski